Zawiadomienie o Walnym Zebraniu - 2022

Zawiadamia się Kolegów, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Szkoleniowe Członków Koła Łowieckiego "Głuszec" w Rajczy odbędzie się w dniu 21.05.2022r. o godz. 14:00 w domku myśliwskim koła.
Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad została przekazana zainteresowanym listownie.