Ogłoszenie z dnia 24.12.2019 r.

Zawiadomienie

Zawiadamia się Kolegów, że Walne Zebranie członków Koła Łowieckiego "Głuszec" w Rajczy odbędzie się w dniu 27.04.2019 r. o godz. 15:00 w domku myśliwskim w Rajczy.

Darz Bór
Prezes Zarządu,
Jan Ficoń