Historia

Źródło Kronika Koła Łowieckiego Głuszec

W 1945 roku na warunkach pzedwojennych podpisano pierwsze umowy dzierżawne na tym terenie, w obrębie gmin przez Spółki Łowieckie. Umowy te podpisali w poszczegółnych gminach następujący myśliwi:

 • Rajcza - Rybiński Alfred
 • Ujsoły - Dziedzic Franciszek
 • Ujsoły - Kocoń Karol
 • Ujsoły - Zoń Jan
 • Ujsoły - Bryś Władysław.
 • Złatna - Żyrek Wojciech
 • Sól - Szpak Franciszek
 • Sól - Biernat Jan
 • Rycerka Dolna - Wolny Jan
 • Rycerka Dolna - Puszyński Dominik
 • Rycerka Górna - Huryra Wojciech
 • Rycerka Górna - Harmata Wojciech
 • Granice obwodów zamykały się w obrębie gmin i nie obejmowały obszarów Lasów Państwowych. Nie było wówczas na co polować. Na pierwszym polowaniu, które odbyło się w 1945 roku na terenie Ujsoł w Butorowej Grapie strzelono w 7 strzelb pierwszego zająca. Porobna sytuacja była również w Rajczy gdzie postanowiono zawiesić wykonywanie polowań na okres 2 lat. Nadspodziewanie dobry stan zajęcy posiadała Rycerka Dolna gdzie w Głębokim w 1946 roku strzelono w 16 strzelb 55 zajęcy i 1 lisa. W 1948 roku z inicjatywy Powiatowej Rady Łowieckiej w Żywcu, której Łowczym był wówczas kol. Tyszkowski Józef, łączą się Rycerka Dolna i Górna oraz Sól w jedno Koło Łowieckie. W ten sposób zostaje założone Koło Łowieckie Rajcza, którego pierwszym prezesem został kol. Rybiński Alfred, jego zastępcą kol. Gołda Stanisław i kol. Zych Władysław. Ponadto do zarządu weszli: Dziedzic Franciszek, Szpak Franciszek i Zoń Jan. Ogółem Koło zrzeszało wówczas 18 myśliwych. Obszar na którym rozpoczeło swoją gospodarkę łowiecką Koło Rajcza wynosił 21000 ha i były to wyłącznie tereny polne i lasy chłopskie. Taki układ terenowy utrzymywał się aż do 1954 roku, kiedy to w całym kraju tereny polne i leśne podzielono na obwody łowieckie. Utworzono wówczas 5100 obwodów łowieckich, o średniej wielkości około 5600 ha. Obwody te wydzierżawiono Kołom Łowieckim na okres 10-ciu lat do roku 1964.

  ... dalej