Koło £owieckie "Głuszec" w Rajczy
Obwód: 225
Powierzchnia użytkowa 9,581 ha
Lasy: 6,917ha
Inne grunty: 2,664 ha

Wykaz £owisk:
1. £owisko Racza
2. £owisko Bendoszka
3. £owisko Plaskurówka
4. £owisko Praszywka
5. £owisko Rycerki
6. £owisko Pyrcie
7. £owisko Głębokie
8. £owisko Plebañskie
9. £owisko Butorowa Grapa
10. £owisko Buczyna
11. £owisko Danielka
12. £owisko Petkówka
13. £owisko Morgi